• Нудиме едукација и забава за сите што ќе нe посетат
  • Настава која се одвива во мали групи од 2 до 8 ученици
  • Бесплатен училишен прибор
  • Бесплатни печатени материјали
  • Бесплатни папки
  • Бесплатен превоз (за деца до 14 години)
  • Бесплатно учество во низа активности, работилници организирани од страна на АЛТ СКУЛ

Исто така, Алт Скул ви нуди дневен престој за сите ученици од  1 до 5 одделение, курс за идни првачиња, курсеви по англиски, француски, шпански, грчки и германски јазик.

Дојдете и бидете дел од нашето Алт Скул семејство, бидејќи во Алт Скул има место за сите, научете го јазикот кој го сакате, подигнете го познавањето на работата со компјутери, со мала помош напишете ги домашните задачи,совладете ги наставните содржини и подгответе се за утрешниот училишен ден.