ПРЕВОЗ УЖИНА ЗА ДЕЦА СЕРТИФИКАТ

Одделенски наставник:
Душица Велкова

Главната цел на овој курс е подготовка на децата за формалното образование, припрема за запишување во прво одделение, полесна инклузија на децата во група, подготовка за предизиците кои се пред нив, емоционално полесно да ја прифатат промената којашто им следува.

Применувајќи индивидуален пристап кон секое дете, осознавајќи ги неговите интереси, карактер, можности и потреби, нашиот стручен тим ќе помогне вашето дете:

  • да се развива низ игра
  • да комуницира слободно
  • да се научи на тимска работа
  • да се здобие со самодоверба и позитивна слика за себе и околниот свет
  • да ја развие својата креативност
  • да се прифатат предизвиците

 

Пакет:
Два пати неделно по 60 минути:   1.000 денари