Наставник

ОПИС НА КУРСОТ

Изучувањето на германскиот јазик во Алт Скул започнува основно образование продолжува степенувано во повисоки нивоа на знаење.

Сите програми по кои се одвиваат курсевите се одредуваат на почетокот на учебната година и во текот на изучувањето се комбинираат со материјали од останати извори, се со цел поголема интерактивност и внесување живост во процесот на учење.

Наставата се одвива во мали групи од 2 до 8 ученици.

По завршувањето на курсот, сите посетители добиваат диплома за завршен курс и имаат можност за упис на повисок степен.

Пакет:
Два часа неделно по 60 минути- 1.000 денари  (за деца)
Два часа неделно по 120 минути – 1.500 денари ( за возрасни)