1. Бројни системи и претставување на броевите кај компјутерите (6 часа)
 2. Програма и програмирање (2 часа)
 3. Алгоритми (8 часа)
 4. Вовед во Ц++ (6 часа)
 5. Примери со наредба за печатење (4 часа)
 6. Програми со редоследна структура (4 часа)
 7. Програми со наредба за избор од две можности (if else) (6 часа)
 8. Програми со наредба за избор од повеќе можности (switch) (6 часа)
 9. Програми со наредба за повторување (while) (6 часа)
 10. Програми со наредба за повторување (do while) (2 часа)
 11. Програми со наредба за повторувањ (for) (6 часа)
 12. Програма со подпрограми (функции и процедури) (8 часа)
 13. Програми со еднодимензионални низи (6 часа)
 14. Програми со еднодимензионални низи и потпрограми (6 часа)
 15. Програми со еднодимензионални низи (vector) (6 часа)
 16. Програми со дводимензионални низи (6 часа)
 17. Програми со текстуални низи (6 часа)

Работа во групи од 2 до 4 ученици

Неделно:  180 мин. (4 часа)

Вкупно часови: 94 (120 со вежби и повторување)

Цена: 12.000

Времетраење: 7-8 месеци


0 Comments

Напишете коментар

Avatar placeholder

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.