Информатичката технологија е дел од секојдневниот живот и истата се развива со брзо темпо, затоа е непходно уште од најмали нозе да се следат новите достигнувања во оваа област.

ИТ едукацијта е многу важна за развојот на децата. Ние ги учиме децата правилно да го користат компјутерот со единствена цел тој да стане алатка која ќе влијае позитивно на нивниот живот со што го менуваме сфаќањето за последиците кои доаѓаат од неефикасното користење, а со тоа и негативното влијание кај децата.

При едукација посветуваме особено внимание на секое дете со цел да се откријат вистинските склоности на децата од областа на ИТ и истите да се насочат кон продлабочување и усовршување во тој правец.

За стекнување на основата за правилно користење на компјутерот, потребно е таа да се добие од стручни лица почнувајќи од базичните информации, а потоа да се надгради со понапредни знаења.

 

ОСНОВНИ КОМПЈУТЕРСКИ ВЕШТИНИ ЗА ДЕЦА ОД 8 ДО 12 ГОДИНИ

Windows , Word, Excel  & PowerPoint

Со оваа програма се опфатени основните знаења и вештини за работа со компјутер во која се вклопени содржини од редовното училиште.

Работа во групи од 2 до 4 ученици

Неделно:  120 мин. (2 часа)

Вкупно часови: 60

Цена: 6.000

Времетраење:  6 месеци


0 Comments

Напишете коментар

Avatar placeholder

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.