ПРЕВОЗ ЗА ДЕЦА   ЗА ВОЗРАСНИ СЕРТИФИКАТ ВЛЕЗЕН ТЕСТ

Во наставните програми за странски јазици се опфатени лица на возраст од 6 до 66 години, поделени во групи соодветни на возраста и нивото на познавање на јазикот. Минималниот број за формирање на група е 4 ученици, а максималниот 12.

Во наставните програми за странски јазици во нашиот едукативен центар се опфатени најпопуларните и најкористените светски јазици. Во моментов располагаме курсеви по следниве странски јазици:

По завршувањето на курсот, сите посетители добиваат диплома за завршен курс и имаат можност за упис на повисок степен.