Алт Скул

Известување за учениците

Почитувани ученици, Ве известуваме дека понеделник 01.02.2021 продолжуваме со наставата по странски јазици во АЛТ СКУЛ. Сите термини за странски јазици остануваат исти како во првото полугодие. Ви посакуваме многу успех и во ова второ полугодие. Не заборавајте на примена на мерките за заштита од COVID-19. Се гледаме! …со огромна Read more…