COVID Classroom

УПИСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

Со максимална примена на безбедносни мерки за заштита од COVID-19 според протоколите за работа, стартуваме со уписи за учебната 2020/2021 година. Поради ограничувањата на бројот на ученици во групи и задолжителното растојание, оваа година ќе имаме помал (ограничен) број на слободни места, а уписите на нови ученици од I до Read more…