Теодора Јованова

Теодора Јованова – одделенски наставник

Познатата италијанска хуманистка и мисионерка Кјара Лубик истакнува: ,,Постои идеал кој ги надминува сите останати. Тоа е љубовта.’’ Јас, како одделенски наставник, сметам дека првиот чекор за позитивно социо-емоционална клима во нашата училница е токму љубовта кон нашата работа, љубовта кон децата и начинот на пренесување на знаењето. Доколку ја Read more…