Основи на програмирање за деца од 10 до 14 години

Бројни системи и претставување на броевите кај компјутерите (6 часа) Програма и програмирање (2 часа) Алгоритми (8 часа) Вовед во Ц++ (6 часа) Примери со наредба за печатење (4 часа) Програми со редоследна структура (4 часа) Програми со наредба за избор од две можности (if else) (6 часа) Програми со Read more…

Основни компјутерски вештини за деца од 8 до 12 години

Информатичката технологија е дел од секојдневниот живот и истата се развива со брзо темпо, затоа е непходно уште од најмали нозе да се следат новите достигнувања во оваа област. ИТ едукацијта е многу важна за развојот на децата. Ние ги учиме децата правилно да го користат компјутерот со единствена цел Read more…